Svi zaposleni u firmi CESTOTEHNIK d.o.o. potpuno su svijesni uloge kupca i opredjeljeni su da ispune njegove zahtjeve kroz:

  • realizaciju ugovorenih radova i izgradnju objekata koji su usklađeni sa zakonskim zahtjevima, zahtjevima kupaca i projektnom dokumentacijom,
  • poštivanje ugovorenih rokova,
  • prihvatljive cijene, odgovarajuču komunikaciju i uslužnost kupcu Sa kupcima održavamo stalnu komunikaciju u pogledu identifikacije, preispitivanja i ispunjavanja njihovih zahtjeva.

Svjesni smo značaja dobavljača za naše procese zbog toga sa dobavljačima želimo izgraditi povjerenje i stvoriti partnerske odnose kroz blagovremeno ispunjavanje svih preuzetih obaveza.

Timski rad i lojalnost firmi su obavezni za sve zaposlene.

Edukacija / obuka zaposlenih i praćenje savremenih trendova razvoja u branši kojoj pripadamo predstavlja jedno od strateških opredjeljenja rukovodstva firme.

Rukovodstvo je opredjeljeno za nabavku najsavremenije opreme u branši kako bi se ispunili zahtjevi kupaca po pitanju kvaliteta prizvoda i usluga.

Svi zaposleni su obavezni stalno poboljšavati svoj rad. Adekvatno rukovanje opremom, optimizacija procesa i smanjenje troškova je obaveza za sve zaposlene.

Cilj nam je da u svim procesima stvorimo ugodno i sigurno radno okruženje. Iz tog razloga posebnu pažnju posvećujemo radnim uslovima, zaštitnoj opremi i pristupu savremenih rješenjima u branši. Svi uposlenici moraju biti educirani iz oblasti ZNR i PPZ.

Motivacija zaposlenih je vezana za kvalitet i obim obavljenih poslova.

Poštivanje Politke kvaliteta je obaveza za sve zaposlene u CESTOTEHNIK d.o.o.